Teja Tegelj se je rodila 1981 v Postojni. Študirala je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Likovna pedagogika, kjer je leta 2006 diplomirala pri prof. Bojanu Kovačiču. V času študija je na njen umetniški razvoj pomembno vplivalo obdobje študijske izmenjave v Nemčiji in raziskovanje aboriginske umetnosti v Avstraliji. Leta 2016 je pridobila naziv magistrica znanosti pod mentorstvom dr. Jurija Selana. Osrednje področje njenega ustvarjalnega izraza je slikarstvo, znotraj katerega raziskuje tudi nove pristope k likovnemu mediju. Predstavlja se na samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini, od leta 2015 je članica Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Deluje kot profesorica na osnovni šoli. Živi in ustvarja na Notranjskem.
Teja Tegelj was born in 1981 in Postojna, Slovenia. In 2016 she graduated on Faculty of Education, Program Art Pedagogy in Ljubljana. Student exchange in Germany and researching of aboriginal art in Australia during her study, had great influence on her art expression development. In 2016 she gained a title Master of Science in Art Pedagogy. The central field of her creative expression is painting, within which she discovers also new approaches to art media. Since 2015 Tegelj has been a member of the Slovenian Association of Fine Arts Societies.